تا گشتم آشنای تو یا ثامن الحجج

شد شاملم عطای تو یا ثامن الحجج

مانند تاک خسته افتاده پای سرو

افتاده ام به پای تو یا ثامن الحجج

کی میشود که باز کند مشکل مرا

دست گره گشای تو یا ثامن الحجج

شکر خدا که باز هم افتاد چشم من

بر گنبد طلای تو یا ثامن الحجج

بگزار تا کبوتر قبلم رها شود

یک بار در هوای تو یا ثامن الحجج

نگذار دست خالی از این بارگه رود

مسکین بی نوای تو یا ثامن الحجج

باور نمیکنم شب میلادت آمدم

در صحن با صفای تو یا ثامن الحجج

دارم دلی سیاه ولی گریه کرده ام

در بزم روضه های تو یا ثامن الحجج

دارد صفای مرقد شش گوشه مشهدت

اینجاست کربلای تو یا ثامن الحجج

یک عمر در مجالس هیئت گریستم

بر جد سر جدای تو یا ثامن الحجج